Pályázatok

Turisztikai szempontból is jelentős kulturális események támogatása

Közzététel dátuma:2019.04.15.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „TOP-7.1.1-16-H-042-6 kódszámú – Turisztikai szempontból is jelentős kulturális események támogatása” című felhívás.

A felhívás alapvető célja a turisztikai szempontból is jelentős kulturális események támogatása, amelyek egyben a város teljes lakosságának a közösséghez való tudatát is erősíti, valamint a közösséget is szervezi. Továbbá cél Debrecen helyi társadalmi együttműködés erősítésének elősegítése a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, szemléletformáló programokkal. A város kulturális és közösségi életének megújítása, illetve közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

Pályázati Felhívás

Segédlet

Adatlap

Innovatív kulturális programok és közösségi kezdeményezések

Közzététel dátuma:2019.04.15.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „TOP-7.1.1-16-H-042-3 kódszámú – Innovatív kulturális programok és közösségi kezdeményezések” című felhívás.

A felhívás alapvető célja a település, településrész lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó tevékenységek megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények szervezetek együttműködésével: közösségi akciók, tevékenységek, események programok, folyamatok szervezése.

Pályázati felhívás

Segédlet

Adatlap

 

Kulturális értékek és hagyományok megőrzésével kapcsolatos fejlesztések

Közzététel dátuma:2019.04.15.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „TOP-7.1.1-16-H-042-2 kódszámú – Kulturális értékek és hagyományok megőrzésével kapcsolatos fejlesztések” című felhívás.

A felhívás alapvető célja a kulturális értékek és hagyományok megőrzését és innovatív módon való továbbvitelét támogató infrastrukturális fejlesztések és beszerzések, mely által egyrészt az értékmegőrzés és értékteremtés, másrészt a hagyományőrzés szempontjából kiemelten fontos épületek, központok felújítása, létrehozása valósul meg, továbbá lehetőség nyílik olyan eszközök és szolgáltatások beszerzésére, mely a kulturális fejlesztő céloknak a történelmi-turisztikai lehetőségekkel való összekapcsolását biztosítja.

Pályázati felhívás

Segédlet

Adatlap

Debreceniek Háza – kulcsprojekt (lezárult)

Közzététel dátuma:2018-04-06

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Debreceniek Háza” című (TOP-7.1.1-16-H-042-1 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja Debrecenben egy közösségi “bursa” (közösségi ház és műhely) létrehozása, a civil szervezetek és rendezvények házának létrehozása, az épület közösségi funkciók alá rendelése. A projekt a helyi szervezetek, közösségek számára ad otthont, közös munkakörnyezetet, közösségi tereket és programokat.

Pályázati felhívás

Segédletek

Közösségi terek (lezárult)

Közzététel dátuma:2018-04-06

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Közösségi terek fejlesztése” című (TOP-7.1.1-16-H-042–5 kódszámú) felhívás.

A felhívás alapvető célja Debrecen helyi közösségi tereinek kulturális, gazdasági, művészeti és közösségépítő jellegű fejlesztése, kulturális közösségi színterek létrehozásával. A konstrukció keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

Pályázati felhívás

Segédletek