A HACS-ról

A Debreceni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport 2016. május 30.-án alakult meg 32 taggal, melynek vezetője a Civilek a Fiatalokért Egyesület.

A Debreceni Helyi Akciócsoport (HACS), a közösségvezérelt helyi fejlesztések megvalósítása érdekében, a sikeres HACS regisztrációt követően elkészítette a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiát. (HKFS-t).

A HKFS végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív és igazgatási feladatok ellátására jogosult munkaszervezetet, 2017. november 1-én került létrehozásra.

A Debreceni Helyi Akciócsoport összetétele

Közszféra

A 32 tagú Debreceni Helyi Akciócsoportban (HACS) 14 tag képviseli a közszférát. 14

Civil szféra

A 32 tagú Debreceni Helyi Akciócsoportban (HACS) 12 tag képviseli a civil szférát. 14

Vállalkozói szféra

A 32 tagú Debreceni Helyi Akciócsoportban (HACS) 6 tag képviseli a vállalkozói, üzleti szférát.

A stratégia alapjait az jelenti, hogy Debrecen, népesség számát tekintve Magyarország második legnagyobb városaként, a vidéki települések között az első helyet foglalja el. A stratégia további célként megfogalmazza a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozását, a helyi társadalom megújítását, a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztését, valamint a három specifikus célon túl figyelembe veszi még a közös jövőkép elérését is. Az együttműködés keretében kialakított célterületeken, meghatározott műveletekből és kulcsprojektekből szerveződik, amik az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire adnak választ, illetve megfelelnek az általuk támasztott szempontoknak is.

A jövőbeli pályázók részére a „Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)” program keretében közel 640 millió forint európai uniós támogatást nyerhető el, pályázati formában.