Köszöntő

Tisztelettel köszöntjük a Debreceni Helyi Akciócsoport honlapján!

2016. május 30-án a helyi közszféra, vállalkozói és civil szféra 32 képviselőjéből megalakult a Debreceni Helyi Akciócsoport (HACS), mely konzorciumi formában hajtja végre a „Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)” című projekt keretében létrejött Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket.

A konzorcium célja, hogy Debrecen hosszú távú közösségi és kulturális tartalmú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb városi szereplő egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg.

Ennek érdekében a konzorcium feladata a kulturális és közösségfejlesztési tartalmú Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer kidolgozása és működtetése. A fejlesztések és programok megvalósítására Debrecenben közel 640 millió Ft támogatás áll rendelkezésre, mely pályáztatás keretében kerül felhasználásra.

Ismerkedjen honlapunkkal és tegyünk közösen Debrecen város közösségi és kulturális jövőjéért!

Serfőzőné Bencsik Margit Ilona
Konzorciumvezető

A HACS munkaszervezete

A debreceni CLLD program megvalósítása a Munkaszervezet felállításával vette kezdetét 2017. októberében. A munkaszervezeti feladatokat a Civilek a Fiatalokért Egyesület, a konzorcium vezetésével megbízott szervezet látja el. A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége. E tevékenysége mellett aktívan közreműködik a HACS térségi animációs és projektfejlesztő munkájában. A munkaszervezet segíti a területén lévő potenciális támogatást igénylőket a projektfejlesztésben, mely nem tartalmazza a helyi támogatási kérelmeknek vagy azok részeinek megírását. A munkaszervezet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretén belül meghirdetett helyi felhívások vonatkozásában sem részben, sem egészben nem írhat helyi támogatási kérelmeket, csupán tanácsokkal, információkkal segítheti a támogatást igénylőjét a kérelme elkészítésében.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer kidolgozását és működtetését, a munkaszervezet 3 főállású munkavállalóval, egy fő munkaszervezet vezető és két fő projektmenedzser kollégával biztosítja. A Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD) című program végrehajtása, a minőségi munkavégzés és ügyintézés, valamint az ügyfél tájékoztatás érdekében létrehoztunk egy megfelelő infrastruktúrával rendelkező belvárosi, frekventált helyen lévő irodát Debrecenben a Piac utca 69. szám alatt. A munkaszervezet munkatársai telefonos és személyes ügyfélszolgálat keretében állnak a pályázók rendelkezéseire. Forduljanak munkaszervezeti irodánkhoz bizalommal személyes vagy telefonos ügyfél szolgálati időben.

A Debreceni Helyi Akciócsoport összetétele

Közszféra

A 32 tagú Debreceni Helyi Akciócsoportban (HACS) 14 tag képviseli a közszférát.

Civil szféra

A 32 tagú Debreceni Helyi Akciócsoportban (HACS) 12 tag képviseli a civil szférát.

Vállalkozói szféra

A 32 tagú Debreceni Helyi Akciócsoportban (HACS) 6 tag képviseli a vállalkozói, üzleti szférát.