Projekt bemutató

Tájékoztató

Kedvezményezett neve: Civilek a Fiatalokért Egyesület

Projekt címe: Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)

Elnyert támogatás: 112 499 973 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projektazonosító száma: TOP-7.1.1-16-2016-00042

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2022.02.11.

CLLD program bemutatása:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.
A stratéga, amely egy, a város területén kijelölt összefüggő akcióterületre készült, és a helyi fejlesztési programok alapját jelenti, egyszerre és összehangoltan képes a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.

CLLD Debrecenben:

A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívására benyújtott, TOP-7.1.1-16-2016-00042 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Központ vezetője 112 499 973 Ft összegű, 100% támogatási intenzitással támogatásra érdemesnek ítélte 2017. augusztus 1-én.

A Debreceni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport 2016. május 30.-án alakult meg 32 taggal, melynek vezetője a Civilek a Fiatalokért Egyesület. A Debreceni Helyi Akciócsoport (HACS), a közösségvezérelt helyi fejlesztések megvalósítása érdekében, a sikeres HACS regisztrációt követően elkészítette a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiát. (HKFS-t). A HKFS végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív és igazgatási feladatok ellátására jogosult munkaszervezet, 2017. november 1-én került létrehozásra.

A helyi fejlesztési stratégia tervezése során a legfontosabb szempontok – a nyilvánosság biztosítása, illetve a vállalkozói-, civil-, valamint a közszféra bevonása a tervezési folyamatba – kiindulási alapként szolgáltak.

A tervezés folyamatában bevonásra kerültek a településen működő önkormányzati intézmények, civil szervezetek és helyi vállalkozók. A CLLD Program alapelvei szerint cél volt az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, a településre fókuszáló megközelítés, a helyi összefogás, a több szektort érintő együttműködésen alapuló fejlesztések, a hálózatépítés, az innováció.

A Debreceni Helyi Közösség Stratégia kialakítása során annak érdekében, hogy olyan projektek kerüljenek támogatásra, amelyek a térségben valós társadalmi igényt képviselnek, projektgyűjtésre került sor. A projektgyűjtés eredményekénta stratégiában három specifikus cél (1. Értékmegőrzés és innováció, 2. Mobilitás és integrálás, 3. Közösségi gazdaságfejlesztés) került kijelölésre, melyekhez összesen hét művelet került meghatározásra:
• Kulturális értékek és hagyományok megőrzésével kapcsolatos fejlesztések
• Innovatív kulturális programok és közösségi kezdeményezések
• Szemléletformáló, interaktív kulturális és közösségi programok, képzések
• Helyi kulturális, gazdasági, művészeti és közösségi szervezetek eszköz infrastruktúrájának bővítése
• Társadalmi integrációt segítő kulturális és közösségi programok
• Helyi termelők, termékek, értékek támogatása
• Turisztikai szempontból is jelentős kulturális események
Ezen felül egy darab Kulcsprojekt került megjelölésre a beavatkozási területek között. (Debreceniek Háza)

A műveletek során létrejövő pályázati felhívások megjelenése folyamatosan várható a CLLD projekt megvalósítása idején. Az első felhívások megjelenése 2018. áprilisában várható.